Distanční vzdělávání

– MŠ je povinna zajistit vzdělání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
– děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat
– způsob poskytování vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (materiální podmínky, zdravotní stav, situace v rodině…)
– může se jednat o off-line aktivity (plnění praktických úkolů)
– online aktivity – v předškolním vzdělávání není však online vzdělávání prioritním způsobem nýbrž má pouze doplňkovou funkci
– záleží na každé MŠ, jak si pravidla pro distanční vzdělávání nastaví
– omlouvání absencí – platí stejné, co prezenční vzdělávání
– s ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin není vhodné stanovovat pro zapojení do vzdělávání pevně určené časy
– učitel monitoruje zapojování jedn. dětí a poskytuje rodičům individuální podporu  (telefonicky, emailem, on-line chatem)
– distanční vzdělání by mělo být založeno hlavně na komunikaci učitele a rodičů a na občasný kontakt dítěte s učitelkou
Kontakt

 

1. třída (Šikulové) +420 737 703 326
 2. třída (Koumáci) +420 604 421 941

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY, okres Beroun
Administrace

© 2008 - 2021 Mateřská škola Broumy