Mateřská škola Broumy

Jaro už nám začalo

K jaru patří nové rostlinky a o nich jsme si povídali v týdnu s tématem Kouzelný květináč. Děti si poslechly pohádku, seznámily se s tím, jaké podmínky rostlinky k růstu potřebují, pozorovaly probouzející se přírodu a do kouzelného květináče si zasadily semínka. Dále splnily plno úkolů na toto téma. V týdnu s tématem Malý čtenář nás celý týden doprovázely oblíbené knihy, do čtení se zapojily i maminky (dospělé čtenáře uvítáme v naší MŠ po celý rok – a nemusí to být jen maminky), navštívili jsme místní knihovnu, vyrobili jsme si ruční papír…prostě ve školce není na nudu čas.

Kontakt
kontakty:

vedoucí učitelka Bohdana Fuxová +420 722 409 726

1.  třída (Šikulové) +420 737 703 326

2. třída (Koumáci) +420 604 421 941

 

Adresa školy:

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY, okres Beroun
Administrace

© 2008 - 2022 Mateřská škola Broumy